Từ ngày 13-15/02/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn sử dụng “Sổ tay Hướng dẫn Công dân Giám sát Quản lý và Sử dụng Đất đai” tại Hà Nội. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Công dân giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam”. Tham dự hội thảo có đại diện các tổ chức tham gia triển khai dự án và đại diện các đổi tác tại địa phương nơi dự án sẽ triển khai thí điểm mô hình “Công dân giám sát quản lý và sử dụng đất đai” tại Hòa Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Trong thời gian hội thảo, các thành viên tham dự được hướng dẫn phương pháp sử dụng sổ tay và được giới thiệu, cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến công dân giám sát trong quản lý sử dụng đất cũng như các nội dung Hướng dẫn tự nguyện quản trị quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng (VGGT) do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) ban hành.

Sau khi tập huấn, các tổ chức Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Phát triển Cộng đồng bền vững (SCODE), CCRD sẽ triển khai các mô hình thí điểm “Công dân giám sát quản lý và sử dụng đất đai” tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xã Yên Bồng-huyện Lạc Thủy-tỉnh Hòa Bình, phường Hưng Phú, Hưng Thịnh-quận Cái Răng-thành phố Cần Thơ.