Chính phủ Việt Nam đang dành sự quan tâm rất lớn và có nhiều hành động khuyến khích việc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện đại và áp dụng công nghệ cao. Tại Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đã đặt ra nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về đất đai, trong đó hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở nông thôn.

Trong bối cảnh đó, Oxfam phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VEPR) và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA) thực hiện Sáng kiến vận động chính sách về tích tụ và tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo vệ quyền lợi của nông dân quy mô nhỏ. Sáng kiến này nhằm phân tích các chính sách hiện hành liên quan đến tích tụ và tập trung đất đai, cũng như thực tiễn thực thi quyền đất đai hiện nay ở Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất chính sách nhằm tạo lập và thực thi quyền đất đai một cách công bằng và hiệu quả, trong đó quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của người nông dân nhỏ.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, hoạt động thúc đẩy mô hình tập trung-tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp được điều phối bởi Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA).

CISDOMA đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn xây dựng quy chế hợp tác và kế hoạch phát triển sản phẩm cho mô hình liên kết sản xuất trên quy mô lớn . Mục đích của hoạt động này nhằm:

  • Xây dựng và củng cố quy chế hợp tác cho Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Long Thành, xã Tân Long và HTX Mãng cầu gai Kiên Hoà, xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển 01 sản phẩm cụ thể cho mỗi HTX trên.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. CV cập nhật
  3. Khung đề xuất thực hiện hoạt động, trong đó có đề cương báo cáo và dự toán phí tư vấn

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ 15/07/2020

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email recruitment@cisdoma.org.vn hoặc Điện thoại: 0243 784 3681.

CISDOMA sẽ chỉ liên hệ ứng viên đủ điều kiện vào danh sách ngắn.