DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình

sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

                                                                            TUYỂN CHUYÊN GIA

Vị trí: Tư vấn thiết kế lắp đặt trang thiết bị cho các homestay và thiết kế xây dựng, thiết kế lắp đặt trang thiết bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao

Địa điểm: Bản Sì Thâu Chải, xã Khun Há và bản Lao Chải 1 xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 2 năm 2023 đến 30 tháng 3 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2,  được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án doViện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức triển khai trên địa bàn 06 xã: Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025. Dự án hướng đến  mục tiêu cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các mô hình nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há là một trong những nội dung của Dự án. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điêm thu hút du khách. Sì Thâu Chải với hơn 60 hộ dân là người Dao sinh sống ở độ cao khoảng1.500 mét, Lao Chải 1 với hơn 40 hộ dân là người H’Mông sinh sống ở độ cao hơn 1.200 mét. Hoạt động du lịch cộng đồng ở hai bản đã được hình thành trong một vài năm gần đây. Hàng năm đón khoảng hơn chục nghìn lượt khách đến thăm, trong đó có hàng nghìn lượt khách nghỉ lại qua đêm tại các gia đình (homestay).

Theo Kế hoạch Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Tam Đường năm 2023, bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1 sẽ được hỗ trợ một số hạng mục nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất để phát triển du lịch gồm: i) Hỗ trợ 10 hộ gia đình đang làm homestay ở 02 bản lắp đặt thiết bị điện nước, vật dụng sinh hoạt để đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch; ii) Hỗ trợ 02 hộ gia đình ở bản Sì Thâu Chải thực hiện dịch vụ tắm lá thuốc dân tộc Dao tại bản (hiện trong bản chưa có hộ gia đình nào thực hiện dịch vụ này). Trong cuộc trao đổi gần đây giữa Ban quản lý Dự án và Trung tâm Văn hóa huyện – Đơn vị chủ trì 02 hạng mục này đã thống nhất quan điểm để các hạng mục này đáp ứng được tiêu chuẩn đón khách du lịch và bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc thì cần có chuyên gia tư vấn thiết kế cho các hộ gia đình. Do trong phân bổ ngân sách của huyện cho 02 hạng mục này không có dòng thuê chuyên gia tư vấn thiết kế và Trung tâm Văn hóa huyện đề nghị Dự án cùng tham gia và hỗ trợ nguồn chuyên gia. Ban quản lý Dự án thấy nhận thấy đề nghị này phù hợp với kế hoạch của Dự án trong năm 2023, do đó CISDOMA sẽ tuyển 01 chuyên gia trong nước để thực hiện hoạt động tư vấn thiết kế này, với các thông tin như sau:

 1. Mục tiêu tuyển chuyên gia
 •   Tư vấn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho 05 hộ người Dao ở bản Sì Thâu Chải và 05 hộ người Mông ở bản Lao Chải 1 đang làm homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch.
 •   Tư vấn thiết kế xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho 02 hộ người Dao tại bản Sì Thâu Chải đang chuẩn bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao.
 • Xây dựng bản hướng dẫn chung về thiết kế trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho các homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch và bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc H’Mông và dân tộc Dao.
 1. Sản phẩm chuyên gia giao nộp
 • Hồ sơ thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho 05 hộ người Dao và 05 hộ người Mông đang làm homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).
 •   Hồ sơ thiết kế xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho 02 hộ gia đình người Dao đang chuẩn bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).
 •             Văn bản hướng dẫn chung về thiết kế trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho các homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch và bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc H’Mông và dân tộc Dao (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).
 1. Tổ chức thực hiện

4.1. Nhiệm vụ của chuyên gia

 • Thực địa khảo sát hiện trạng 10 homestay đã có và 02 địa điểm đang chuẩn bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao (bao gồm việc trao đổi với đại diện của các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý về du lịch, văn hóa của huyện).
 • Xây dựng hồ sơ thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho 05 hộ người Dao và 05 hộ người H’Mông đang làm homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).
 •    Xây dựng hồ sơ thiết kế xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho 02 hộ gia đình đang chuẩn bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).
 • Tư vấn trực tiếp về thiết kế cho 10 hộ dân làm homestay và 02 hộ dân dự kiến thực hiện dịch vụ tắm thuốc.
 •  Xây dựng bản hướng dẫn chung về thiết kế trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho các homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch và bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc H’Mông và dân tộc Dao (bao gồm sơ đồ và thuyết minh).

4.2. Nhiệm vụ của BQL dự án

 •  Cung cấp cho thông tin liên quan cho chuyên gia
 • Tổ chức chuyến thực địa hai bản cho chuyên gia
 •     Góp ý và nghiệm thu sản phẩm chuyên gia giao nộp;
 •    Chi trả phí cho chuyên gia theo hợp đồng ký kết.
 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

Thống nhất, ký kết hợp đồng

Trước ngày 28/02/2023

2

Thực địa khảo sát, thiết kế và tư vấn trực tiếp cho 10 hộ dân làm homestay và 02 hộ dân dự kiến thực hiện dịch vụ tắm thuốc ở bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1.

Tổ chức buổi hướng dẫn chung về thiết kế nội thất, điện nước cho các hộ đang làm và có kế hoạch làm homestay phục vụ du lịch ở bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1.

Từ 01-07 tháng 3/2023

3

Xây dựng hướng dẫn chung về thiết kế nội thất, trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho các homestay đáp ứng các tiêu chuẩn đón khách du lịch và bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc H’Mông và dân tộc Dao.

Ngày 09 – 20 tháng 3/2023

4

Góp ý và nghiệm thu sản phẩm chuyên gia giao nộp

Từ 21-30 tháng 3/2023

 1. Kinh phí chuyên gia

Kinh phí dành cho chuyên gia thực hiện nhiệm vụ sẽ được thỏa thuận bởi hai bên.

 1. Yêu cầu kiến thức, kinh nghiêm của chuyên gia
 • Có bằng cấp, chứng chỉ về các chuyên ngành liên quan đến thiết kế nội thất;
 • Có kinh nghiệm về thiết kế nội thất, trang thiết bị điện, nước, vật dụng sinh hoạt cho các homestacho homestay và dịch vụ tắm thuốc quy mô hộ gia đình;
 • Có hiểu biết về bản sắc văn hóa của người Dao và người H’Mông;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm xin liên hệ theo địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn trước 5 p.m ngày 26 tháng 02 năm 2023.