ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề

Tuyển tư vấn hỗ trợ thảo luận và xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng bền vững và Quy ước bảo vệ rừng cho các cộng đồng được giao đất giao rừng tại Lào Cai

Mục tiêu

Hỗ trợ thảo luận và xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng bền vững và Quy ước bảo vệ rừng cho 05 cộng đồng được giao đất giao rừng tại Lào Cai

Tổ chức thực hiện

Viện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi

Địa điểm

Huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện

Ngày 15/10/2023- 30/11/2023

Thời gian nộp hồ sơ

Trước ngày 10/10/2023

 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Tính đến thời điểm này, CISDOMA đã hỗ trợ GĐGR cho 05 cộng đồng tại 3 xã ở huyện Bảo Yên và Văn Bàn, để các cộng đồng nhận GĐGR quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững các cộng đồng cần có Kế hoạch quản lý bảo vệ và Quy ước bảo vệ rừng theo các quy định của pháp luật và phù hợp với phong tục, tập quán ở địa phương.

Viện Tư vấn Phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi cần tuyển 01 tư vấn/nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

 1. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN:
  Tư vấn/Đơn vị tư vấn được yêu cầu đảm bảo các nguyên tắc sau:
 • Đảm bảo có sự tham gia của đại diện người dân và các bên liên quan đến bảo vệ rừng cộng đồng tại địa phương.
 • Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 30% thành viên là nữ giới tham gia tập huấn)

          Tư vấn/đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

        Công tác chuẩn bị bao gồm:

 • Thu thập tài liệu kinh nghiệm, liên quan đến các nội dung xây dựng Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và Quy ước bảo vệ rừng cộng đồng.
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật, phương pháp triển khai và đề xuất tài chính;
 • Xây dựng công cụ tập huấn, tài liệu tập huấn;

       Triển khai

Phối hợp với dự án, kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương, BQL rừng, tổ bảo vệ rừng và đại diện cộng đồng tổ chức các buổi thảo luận, họp thôn về các nội dung của Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và Quy ước bảo vệ rừng vừa hài hòa với tập quán địa phương vừa tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm quản lý, bảo vệ rừng bền vững,  để hoàn thành các nội dung sau:

 • Hướng dẫn, thảo luận với các bên liên quan để xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng bền vững ở 05 cộng đồng Nà Phung, Tân Tiến, Bảo Yên, Nà Lộc và Noong Dờn xã Khánh Yên Thượng, Hát Tình và Tằng Pậu xã Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai
 • Hướng dẫn, thảo luận với các bên liên quan để xây dựng và thông qua, trình cơ quan chức năng phê duyệt Quy ước bảo vệ rừng ở 05 cộng đồng của dự án hỗ trợ.
 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI
 • 05 Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng bền vững cho 05 cộng đồng được GĐGR của Dự án được hoàn thành và đưa vào áp dụng.
 • 05 Quy ước bảo vệ rừng của 05 cộng đồng được GĐGR của Dự án được hoàn thành và trình cơ quan chức năng phê duyệt và thực hiện.
 • Ít nhất 30% phụ nữ tham gia các hoạt động
 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG (Cho 1 cộng đồng)

TT

HOẠT ĐỘNG

Thời lượng

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị, thu thập thông tin thứ cấp…

1 ngày

 

2

Thực địa Hướng dẫn, thảo luận với các bên liên quan để xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng bền vững

02 ngày

 

3

Hỗ trợ hoàn thiện các sản phẩm

02 ngày

 

4

Tổng

5 ngày

 

 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ:
 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý và cán bộ dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.
 1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN
 • Tư vấn/trưởng nhóm Tư vấn:

+ Kinh nghiệm làm việc từ 7 năm trở lên về các nội dung Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng và Quy ước bảo vệ rừng cho cộng đồng.

+ Đã từng thực hiện các nội dung tập huấn, tư vấn tương tự.

+ Có kinh nghiệm làm việc, tập huấn cho cộng đồng dân tộc thiểu số và có hiểu biết về lĩnh vực quản lý rừng cộng đồng và mạng lưới bảo vệ rừng cộng đồng.

 1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 1. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 10/10/2023 theo địa chỉ email: nha.ntt@cisdoma.org.vn ;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/zalo liên hệ: 0987798115 hoặc anh Kiên – Quản lý dự án: 0917826697

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.