Vị trí: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai thí điểm sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững.

1.THÔNG TIN CHUNG

Phát triển bền vững đã nhận được sự quan tâm lớn và dã trở thành sự lựa chọn quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Chiến lược Kết nối cộng đồng (KNCĐ) được coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)  nói riêng.

Tập đoàn Cao su Việt Nam là một trong những tập đoàn lớn có hoạt động sản xuất và phát triển cao su tại nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài Việt Nam, với đặc điểm sản xuất có liên quan chặt chẽ với các cộng đồng liền kề, VRG đã xác định chiến lược KNCĐ như một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn và đã đầu tư đáng kể vào hoạt động này. Đặc biệt, VRG đang hoàn thiện hệ thống tài liệu và cải tiến thực hành tốt để hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ FSC cho các sản phẩm của minh. Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững là một phần trong các nỗ lực nhằm tang cường hiệu quả của hoạt động KNCĐ của VRG. 

Cuốn sổ tay này được VRG phối hợp với Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi biên soạn với sự hỗ trợ của tổ chức OXFAM Việt Nam. Qua nhiều lần kiểm tra thực địa cuốn sổ tay cũng cho thấy rằng, để thực hiện hướng dẫn kỹ thuật vào thực tiễn của các công ty trực thuộc Tập đoàn cần phải tích hợp hơn nữa hướng dẫn kỹ thuật và các yêu cầu vào kế hoạch quản lý rừng bền vững hiện có của các công ty, và nâng cao kỹ năng của nhân viên để kết nối cộng đồng, những người chưa được đào tạo kỹ năng làm việc có sự tham gia của cộng đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai cuốn sổ tay vào thực tiễn nhằm thực hiện nhuần nhuyễn và tăng cường các hoạt động gắn kết cộng đồng trong các quy trình quản lý rừng bền vững và đóng góp vào định hướng phát triển bền vững của VRG. CISDOMA đang tìm kiếm tư vấn (cá nhân/công ty) để thực hiện sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững  

2. MỤC TIÊU, KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ YÊU CẦU TƯ VẤN

2.1. Mục đích 

Tăng cường các hoạt động gắn kết cộng đồng và đóng góp vào định hướng phát triển bền vững của VRG. 

2.2. Kết quả mong đợi 

 • Các công ty thành viên và đội ngũ nhân viên của VRG hiểu rõ mục đích hoạt động gắn kết cộng đồng và tham gia vào các công việc liên quan đến sự gắn kết/ mối liên hệ cộng đồng ở tất cả các cấp (Người dân, cộng đồng, chính quyền, tổng hợp các cấp). 
 • Cải tiến kế hoạch Quản lý rừng bền vững (SFM) của Công ty Cao su Phú Riềng với việc tích hợp, thực hành tốt nhất các yêu cầu và hướng dẫn gắn kết cộng đồng của cuốn sổ tay. 
 • Hướng dẫn kỹ năng, nâng cao kỹ năng và kỹ thuật xử lý tình huống gắn kết cộng đồng ở các cấp của nhân viên Công ty Cao su Phú Riềng. 
 • Tiếp tục hướng dẫn triển khai Sổ tay gắn kết cộng đồng vào thực tiễn của VRG và các công ty chi nhánh. 
 • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Dự kiến từ 01/01/2021 đến 31/5/2021 tại Công ty Cao su Phú Riềng, Bình Phước 

3. NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN 

 1. Tốt nghiệp Thạc sỹ các ngành về phát triển bền vững, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, hoặc lĩnh vực liên quan.  
 2. Có hiểu biết về các quy định của Việt Nam về kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững, các nguyên tắc quốc tế và FSC về kết nối, tham vấn cộng đồng trong quản lý rừng bền vững. 
 3. Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành về Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Môi trường, sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
 4. Có trên 10 năm kinh nghiệm trong các hoatj động liên quan đến việc kết nối cộng đồng ở những vùng khó khăn.  
 5. Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp trong, các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 6. Có kinh nghiệm thực tế tham gia xây dựng các tài liệu, các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực về các lĩnh vực liên quan. 7
 7. Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

3. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm: 

 • Thư bày tỏ quan tâm 
 • Sơ yếu lý lịch  
 • Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu 
 • Đề xuất mức phí 

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử tại địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn. hoặc bản cứng gửi về địa chỉ: Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền núi – CISDOMA, số 24 Khu K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Liên hệ: 0243.784.3681. Hạn cuối nhận hồ sơ  15/01/2021. 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những tư vấn/nhóm tư vấn được lựa chọn.