TOR- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC)

Tên hoạt động: Đánh giá diễn biến sâu bệnh hại trong quần thể nông lâm kết hợp so sánh với mô hình độc canh/chuyên canh ở Kim Bôi- Hòa Bình

Thời gian: Tháng 8-9 năm 2023

 1. Cơ sở đề xuất

Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc‘‘ do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, thực hiện tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái từ 10/2021 đến 8/2025. Mục tiêu của Dự án là hướng tới Nông nghiệp sinh thái góp phần xây dựng và duy trì cảnh quan bền vững và sinh kế thân thiện với môi trường cho người dân tộc thiếu số nghèo ở địa phương, nhằm giảm nghèo ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp theo hướng cảnh quan nông nghiệp sinh thái tại xã Tú Sơn và Hợp Tiến của huyện Kim Bôi với diện tích dự kiến 50ha. Bên cạnh các khảo sát, đánh giá đa tiêu chí để xác định các loại cây trồng, các mô hình kết hợp phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương, Dự án cũng tiến hành các nghiên cứu đánh giá các khía cạnh của hệ sinh thái bản địa, trong đó có nội dung đánh giá diễn biến sâu, bệnh hại trong hệ sinh thái nhằm làm rõ thêm các yếu tố là căn cứ cho hướng tiếp cận Nông lâm kết hợp theo Cảnh quan mà Dự án đang áp dụng.

ĐKTC này mô tả mục tiêu, kết quả mong đợi, kế hoạch thực hiện cùng các điều khoản liên quan cho hoạt động này.

 1. Mục tiêu

Phân tích, đánh giá diễn biến sâu, bệnh hại trong quần thể Nông lâm kết hợp so với các mô hình đơn loài, độc canh tại địa bàn Dự án.

 • Kết quả mong đợi
 • 01 Khảo sát thực địa tại địa bàn được thực hiện.
 • 01 Báo cáo phân tích, đánh giá diễn biến sâu, bệnh hại trong các quần thể nông lâm kết hợp so với các mô hình trồng đơn loài, được hoàn thành.
 • Khuyến nghị các giải pháp thực hành phù hợp để hạn chế tác động tiêu cực của sâu bệnh hại trong các mô hình nông lâm kết hợp đang triển khai.
 1. Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian

Người phụ trách

1

Đăng tuyển và chọn tư vấn phù hợp

28/7 – 05/8

CISDOMA/BQL Hòa Bình

2

Lựa chọn Tư vấn: Ký kết hợp đồng hợp tác; Chuẩn bị nội dung

08/8-10/8

 CISDOMA/BQL Hòa Bình và tư vấn

3

Khảo sát thực địa

15/8-30/8

BQL dự án, các nhóm NNST, tư vấn

4

Báo cáo sơ bộ

07/9

Tư vấn, BQL, CISDOMA

5

Hoàn thiện báo cáo và thanh toán

15/9

Tư vấn, BQL Hòa Bình

 

 1. Các bên liên quan và phối hợp thực hiện

CISDOMA

 • Phối hợp với BQL Hòa Bình phê duyệt ĐKTC hoạt động và ngân sách; Đăng tuyển và chọn tư vấn thực hiện nghiên cứu theo quy định của Chính sách tài chính.
 • Phê duyệt kế hoạch, phương pháp nghiên cứu.
 • Giám sát hoạt động.

BQL dự án Hòa Bình

 • Phối hợp với CISDOMA hoàn thiện ĐKTC hoạt động và ngân sách; Đăng tuyển và chọn tư vấn thực hiện Nghiên cứu theo quy định của Chính sách tài chính.
 • Triển khai kế hoạch khảo sát đến các bên liên quan theo thời gian đã thống nhất.
 • Chụp ảnh, ghi chép phục vụ công tác tài liệu hóa và báo cáo.

Giảng viên (Tư vấn):

 • Nghiên cứu kỹ ĐKTC, đề xuất nội dung và phương pháp nghiên cứu cụ thể.
 • Thực hiện khảo sát thực địa tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
 • Hoàn thành báo cáo nghiên cứu.
 • Yêu cầu đối với tư vấn:
 • Tư vấn có bằng cấp từ Thạc sỹ trở lên;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ 15 năm trở lên;
 • Đã thực hiện các nghiên cứu, đánh giá tương tự;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng là người dân tộc thiểu số là một lợi thế.
 1. Ngân sách dự kiến: chi theo Định mức chi của dự án cho hoạt động
 • Liên hệ

Các cá nhân/ đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến:

+ Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA)

Địa chỉ: Nhà 24, Khu K80C Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Email: recruitment@cisdoma.org.vn; SĐT: (+84) 24 3784 3678; nha.ntt@cisdoma.org.vn; SĐT : 0987798115

+ BQL dự án Nông nghiệp sinh thái Hòa Bình

Địa chỉ : Đường Trần Quý Cáp, tổ 14 phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: vuanhdao19@gmail.com – 0979988965

 • Tiêu đề thư: Hồ sơ ứng tuyển Tư vấn thực hiện tập huấn mô hình tiết kiệm tự quản thôn bản./
 • Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17:00 ngày 05 tháng 8 năm 2023

Đề xuất bao gồm các thông tin sau:

 • CV Tư vấn
 • Đề xuất tư vấn