Tuyển tư vấn cho nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai trong quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam – góc nhìn của người nông dân sản xuất nhỏ”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn cho nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai trong quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam – góc nhìn của người nông dân sản xuất nhỏ”. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích các chính sách hiện hành về quyền đất đai cũng như thực tiễn thực thi quyền đất đai hiện nay ở Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất chính sách nhằm tạo lập và thực thi quyền đất đai một cách công bằng và hiệu quả, trong đó quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của người nông dân nhỏ.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên
  3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu
  4. Đề xuất mức phí.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 30/06/2019

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email cisdoma@gmail.com