Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn cho hoạt “Khảo sát có sự tham gia và tài liệu hoá về các hình thức tích tụ/tập trung đất đai”. Mục đích của hoạt động này nhằm tìm hiểu thông tin và tài liệu hoá về các hình thức tích tụ/tập trung đất đai, từ đó rút ra các bài học và khuyến nghị để đảm bảo thực thi chính sách liên quan đến tích tu tập trung đất đai một cách hiệu quả.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên
  3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu
  4. Đề xuất mức phí.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: tuyen.nt@cisdoma.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ 30/05/2019

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email tuyen.nt@cisdoma.org.vn