1. Thông tin chung

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) quản lý trong thời gian từ 2020 – 2022. Địa bàn dự án tại huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An.

Tại tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh cho phép Viện CISDOMA phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND huyện Mai Châu trong việc thực hiện Dự án tại 06 xã: Xăm Khoè, Nà Phòn, Bao La, Đồng Tân, Mai Hịch, Chiềng Châu (Văn bản số 452/UBND-TH ngày 27 tháng 3 năm 2020). UBND huyện Mai Châu đã giao cho Phòng Tư pháp làm đầu mối phối hợp với Viện CISDOMA, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc triển khai dự án (Văn bản số 689 /UBND-VP ngày 15 tháng 5 năm 2020).

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn ban đầu cho người dân địa phương.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tuyển 01 tư vấn trong nước làm tập huấn viên của khóa tập huấn kỹ năng viết câu chuyện thực tế về người phụ nữ ở 6 xã dự án của huyện Mai Châu có liên quan đến quyền sử dụng đất, với các thông tin như sau:

 1. Số lượng thành phần tham gia

Dự kiến có khoảng 28 học viên, cụ thể như sau:

 • Cấp huyện: Phòng Tư pháp (2 người), Phòng TN&MT (1 người) ,Hội Phụ nữ huyện (1 người) = 4 người.
 • Cấp xã (6 xã): Mỗi xã 3 người gồm công chức Địa chính, công chức Tư pháp, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ Hội Nông dân = 24 người (Những cán bộ đã tham gia các khóa tập và hoạt động dự án).
 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian: 2 ngày, trong tháng 9 năm 2021
 • Địa điểm: Hội trường UBND huyện Mai Châu, thị trấn Mai Châu, Hòa Bình.
 1. Mục tiêu

Sau khóa tập huấn, học viên có thể:

 • Sử dụng được kỹ năng thu thập thông tin cho câu chuyện liên quan đến quyền sử dụng đất của phụ nữ;
 • Chụp được các bức ảnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có ý nghĩa minh họa cho câu chuyện;
 • Viết được các câu chuyện về phụ nữ liên quan đến quyền sử dụng đất.
 1. Nội dung dự kiến
 • Vai trò của câu chuyện thực tế trong truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của con người;
 • Thông tin cần có trong một câu chuyện;
 • Thu thập thông tin để viết câu chuyện (đặt câu hỏi, phỏng vấn, ghi chép);
 • Chụp ảnh minh họa cho câu chuyện;
 • Xây dựng đề cương câu chuyện;
 • Viết dự thảo câu chuyện;
 • Viết hoàn thiện câu chuyện.
 1. Phương pháp

Khóa tập huấn cần sử dụng đa dạng các phương pháp có sự tham gia của người học như: hỏi đáp, động não, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài trình bày trực quan, thực hành…

 1. Yêu cầu với tập huấn viên
 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực báo chí truyền thông;
 • Có kinh nghiệm viết báo, tạp chí;
 • Có kinh nghiệm tập huấn cho người lớn;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương;
 • Có hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Công tác trong cơ quan báo chí, trường đào tạo về báo chí là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Địa chỉ liên hệ và thời hạn nộp đề xuất

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Đề xuất nội dung tập huấn và mức phí chuyên gia
 2. CV cập nhật

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn  Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 28 tháng 8 năm 2021.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.