Thông tin chung
Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) quản lý trong thời gian từ 2020 – 2022. Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình cho phép CISDOMA phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, UBND huyện Mai Châu thực hiện tại 06 xã: Xăm Khoè, Nà Phòn, Bao La, Đồng Tân, Mai Hịch, Chiềng Châu.
Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương.
Theo kế hoạch, dự án sẽ tổ chức Khóa tập huấn Quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất cho cán bộ cấp huyện và xã với thông tin dưới đây:

Mục tiêu khóa tập huấn
Sau khóa tập huấn, người học có thể giải thích được các nội dung về quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất, cũng như hệ thống quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết tranh chấp về đất đai ở cơ sở.

Thời gian và địa điểm
Thời gian: 2 ngày 30 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 2020 (Bắt đầu từ 8h30 ngày 30/6)
Địa điểm: Hội trường khối dân vận huyện Mai Châu, thị trấn Mai Châu

Đại biểu/Học viên:
Dự kiến có khoảng 35 người tham gia, cụ thể như sau:
Cấp huyện: Phòng Tư pháp, Phòng TN&MT, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện (mỗi đơn vị 1-2 người)
Cấp xã (6 xã): Mỗi xã 4 người gồm: cán bộ Địa chính, cán bộ Tư pháp, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ Hội nông dân

Nội dung dự kiến
Giới thiệu đại biểu, mục đích khóa tập huấn
Giới thiệu chung về dự án
Quy định quốc tế về quyền bình đẳng tài sản của nam giới và phụ nữ
Các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất
Quản lý nhà nước về đất đai
Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
Trách nhiệm thi hành bình đẳng giới của UBND các cấp địa phương
Trách nhiệm tuyên truyền phổ biến pháp luật của chính quyền các cấp ở địa phương
Trình bày chia sẻ về hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPL tỉnh.
Trình bày chia sẻ về hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới của Hội phụ nữ tỉnh.

Yêu cầu với nhóm tập huấn viên
Tập huấn viên chính
Có trình độ từ cử nhân trở lên trong lĩnh vực luật pháp, pháp lý, hoặc xã hội học
Có hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất
Có kinh nghiệm tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất cho người lớn
Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương
Am hiểu về các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển.
Đối với trợ giáng
Có trình độ từ cử nhân trở lên trong lĩnh vực luật pháp, pháp lý, hoặc xã hội học
Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất và bình đẳng giới
Có kinh nghiệm trợ giảng tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho người lớn
Có kinh nghiệm tham gia các dự án về bình đẳng giới
Có kinh nghiệm tham gia các dự án của của các tổ chức phát triển trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cá nhân có quan tâm gửi CV tới chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 23/6/2020. CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.