1. Bối cảnh

1.1. Giới thiệu về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức khoa học ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á–Việt Nam (SEARAV). Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp, nghiên cứu, khảo sát thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp bền vững, sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, quyền phụ nữ, quản trị đất đai, giáo dục cộng đồng. Viện CISDOMA là thành viên sáng lập của Mạng lưới Xã hội Dân sự vì An ninh lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN), đồng thời cũng là thành viên tích cực của một số mạng lưới ở cả cấp khu vực và Quốc gia trong đó có Nhóm Đối tác Phát triển (CDG), Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APRN)… Viện CISDOMA cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn và miền núi.

1.2. Giới thiệu về Dự án 

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ cho CISDOMA triển khai tại huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An và huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình trong 3 năm và kết thúc vào năm 2022.

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong và huyện Mai Châu được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, hòa giải cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tuyển 01 Tư vấn trong nước để thúc đẩy khóa tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số liên quan đến quyền sử dụng đất, với thông tin dưới đây:

 1. Học viên

Số lượng người tham dự khoảng 24 người là cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước và Tỉnh Hội Phụ nữ  thuộc 6 tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh.

 1. Mục tiêu

Về kiến thức: Sau khóa tập huấn, người học có thể trình bày được các nội dung về quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà nước và người dân trong quản lý đất đai.

Về kỹ năng: Sau khóa tập huấn, người học có thể sử dụng được các kỹ năng tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân.

 1. Sản phẩm bàn giao
 • Đề xuất triển khai khóa tập huấn
 • Chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn (tài liệu word và ppt)
 • Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn
 • Hình ảnh chụp khóa tập huấn
 • Báo cáo khóa tập huấn

Các sản phẩm được viết bằng tiếng Việt.

 1. Phương pháp

Tập huấn sử dụng đa dạng các phương pháp có sự tham gia của người học như: hỏi đáp, động não, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài trình bày trực quan, thực hành .

 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian: 02 ngày, 25-26 tháng 11 năm 2021
 • Địa điểm: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 1. Yêu cầu với tập huấn viên
 • Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan (luật dân sự, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên)
 • Có hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Có kinh nghiệm tập huấn về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương;
 • Công tác trong ngành tư pháp, trợ giúp pháp lý là một lợi thế.

Cá nhân quan tâm gửi hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 1. Đề xuất nội dung tập huấn và phí chuyên gia
 2. CV cập nhật

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn  Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 15 tháng 11 năm 2020.

CISDOMA sẽ liên hệ với các ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.