THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí công việc

Quản lý dự án

Báo cáo cho

Viện trưởng

Địa điểm làm việc

Hà Nội, Lào Cai và Hòa Bình

Thời gian bắt đầu

05/09/2022

Thời hạn

12 tháng, có gia hạn hàng năm tùy theo kết quả làm việc

Thời gian thử việc: 01 tháng

Mức lương

Thỏa thuận theo mức lương của dự án

 1. THÔNG TIN CHUNG

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Khoa học – Công nghệ ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam (SEARAV), giấy phép hoạt động số A135 cập nhật ngày 04/11/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ.

CISDOMA hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mỗi người dân đều có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn và lành mạnh, trong đó CISDOMA là một tổ chức có uy tín trong việc thực hiện và hỗ trợ các dự án phát triển.

CISDOMA đã và đang thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở, à các nghiên cứu, khảo sát và cung cấp các dịch vụ tư vấn về các chủ đề liên quan đến Quản trị đất đai, Quyền của phụ nữ, Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hiện tại CISDOMA đang cần tuyển vị trí Điều phối viên cho 02 dự án dưới đây:

Dự án 1: “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU). Do CISDOMA cùng với các tổ chức Oxfam, CRD, CEGORN đồng thực hiện từ tháng 10/2020-tháng 10/2022. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng. Trong dự án này, CISDOMA là đơn vị điều phối chung và trực tiếp triển khai hoạt động hiện trường tại  Lào Cai.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Dự án 2:Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” được tài trợ bới Bộ Hợp tác phát triển Cộng hòa liên bang Đức (BMZ) thông qua tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW). Dự án được thực hiện bởi 2 tổ chức là Tổ chức Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) và CISDOMA tại 4 xã thuộc 2 huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái và huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình từ tháng 9/2021 – tháng 8/2025.

Dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề sinh kế không bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại địa phương thông qua cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái với sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là các nhóm mục tiêu. Các cảnh quan nông nghiệp sinh thái có định hướng giới sẽ được thực hiện thí điểm tại các khu vực dự án để giải quyết các vấn đề về suy giảm hệ sinh thái, năng suất đất thấp, tăng cường nhận thức về kiến ​​thức bản địa và sự tham gia của người dân địa phương hạn chế. Liên kết thị trường, chế biến sau thu hoạch và đóng gói sẽ được hỗ trợ; các cơ chế đồng lợi ích sẽ được đánh giá để thúc đẩy việc áp dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái. Kết quả dự án và bài học kinh nghiệm sẽ được tài liệu hóa để nhân rộng. Dự án cũng sẽ đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực của những người hưởng lợi để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của dự án và quá trình ra quyết định ở địa phương.

Mục đích của dự án là “Nông nghiệp sinh thái góp phần xây dựng và duy trì cảnh quan bền vững và sinh kế thân thiện với môi trường cho người dân tộc thiểu số nghèo ở địa phương, nhằm giảm nghèo ở vùng Tây Bắc Việt Nam”.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

 • Các cảnh quan nông nghiệp sinh thái được nam nữ người Mường và Mông phục hồi ở 4 xã dự án thuộc 02 huyện Dự án.
 • Các bài học kinh nghiệm của dự án về thiết lập cảnh quan nông nghiệp sinh thái sẽ được cân nhắc để lồng ghép vào trong các chính sách cấp quốc gia/cấp tỉnh và thực hiện bởi chính quyền các cấp.

2. NHIỆM VỤ CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Phối hợp với các đối tác, đơn vị liên quan và các bộ phận liên quan để lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động của 02 Dự án trên, đảm đúng tiến độ và chất lượng hoạt động.
 • Theo dõi, giám sát tiến độ hoạt động và ngân sách của dự án, đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, nguyên tắc và yêu cầu của Nhà tài trợ và quy định của CISDOMA.
 • Điều phối, quản lý nhóm làm việc gồm cán bộ dự án, trợ lý dư án thuộc hai dự án trên.
 • Thực hiện các tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ cơ sở và các tổ nhóm nông dân về các nội dung liên quan đến tổ chức và huy động sự tham gia của nông dân.
 • Đóng góp về mặt chuyên môn, cho các nội dung kỹ thuật, phương pháp triển khai dự án.
 • Tham gia/chủ trì các hoạt động Nghiên cứu, khảo sát trong khuôn khổ hoạt động của các dự án với chuyên môn phì hợp.
 • Viết báo cáo kỹ thuật tháng, quý và năm của Dự án.
 • Tham gia các hoạt động khác của CISDOMA phù hợp với năng lực và thời gian.

3. YÊU CẦU NĂNG LỰC ỨNG VIÊN

 • Trình độ Thạc sỹ các chuyên ngành Nông-Lâm nghiệp, Quản lý môi trường,, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững, hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về Nông-Lâm nghiệp, Quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Môi trường, sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên…
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong điều phối, quản lý các dự án phát triển.
 • Có năng lực lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động của dự án.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường các tổ chức NGO.
 • Có năng lực chuyên môn, hiểu rõ cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái trong phát triển bền vững.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng các tài liệu, các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ cơ sở về các lĩnh vực liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 • Có đủ sức khỏe và sẵn sàng công tác hiện trường để thực hiện các hoạt động của dự án.
 • Có mối liên hệ và giao tiếp tốt với các đơn vị chính quyền các cấp ở địa bàn dự án là một lợi thế.
 • Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng Anh đạt từ 5.0 IELTS hoặc tương đương.

4. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) bao gồm:

 1. Thư bày tỏ quan tâm cho vị trí “Quản lý dự án”.
 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân/CV.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử tại địa chỉ email: nha.ntt@cisdoma.org.vn. hoặc bản cứng gửi về địa chỉ: Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền núi – CISDOMA, số 24 Khu K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0987798115/ 0243.784.3681. Hạn cuối nhận hồ sơ  31/8/2022.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những ứng viên được lựa chọn vào danh sách ngắn.