ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN TƯ VẤN

Khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm.

Vị trí: Tư vấn khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm.

Mã hoạt động: 1.1.5 và 1.1.6

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 10 và 11 năm 2023

  1. Thông tin chung

  Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Dự án hướng đến hai mục tiêu là Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái và các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

  Với sự thúc đẩy của dự án Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát được thành lập ngày 15 tháng 02 năm 2023 với 10 thành viên, để hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước gắn kết nhau trong mối quan hệ liên kết sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Sau khi thành lập Tổ hợp tác đã thực hiện liên kết, kết hợp đồng với Công ty rau, quả Ngọc Linh – Sơn La, trong việc trồng, bao tiêu đầu ra cho 2,81 ha bí xanh theo hướng an toàn (cây bí được trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả ở các bản Nà Phát, Nà Khan, Km 2, Thèn Thầu, Hoa Vân (xã Bình Lư) và Đội 4 (xã Hồ Thầu). Kế hoạch của Tổ hợp tác dự kiến năm 2024 sẽ tăng diện tích trồng bí lên 3ha và 4ha vào năm 2025.

  Theo kết quả đánh giá sau 1 vụ sản xuất đầu tiên nhiều hộ thành viên Tổ hợp tác (THT) đã thu được lợi nhuận. Tuy nhiên cũng tồn tại một số hạn chế, khó khăn như năng xuất bí của một số hộ chưa đạt mức tối thiểu, giá bí đao có thời điểm thấp, chưa tiếp cận được thị trường trà bí đao khô để có giải pháp chống trượt giá hiệu quả. Định hướng của Tổ hợp tác trong thời gian tới tìm hiểu thị trường tiêu thụ trà bí đao khô (Giải quyết thời điểm bí mất giá) và kinh doanh ẩm thực dân tộc Thái, Giáy. (Chi tiết xem trong Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Tổ hợp tác).

  Nhằm hỗ Tổ hợp tác khảo sát thị trường các sản phẩm và xây dựng Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án tuyển 01 chuyên gia tư vấn với các thông tin như sau:

  1. Mục tuyển chuyên gia tư vấn
  •     Chủ trì thực hiện khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh tươi, bí xanh khô, dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái, Giáy.  
  •     Tập huấn Tổ hợp tác xây Chiến lược sản xuất kinh doanh trong 3 năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (trong đó có nội dung về phân tích thị trường và tiếp thị sản phẩm).
  1. Kết quả chuyên gia tư vấn bàn giao
  •  Đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm kế hoạch thực địa tại địa bàn dự án.
  • Báo cáo khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm bí xanh tươi, bí xanh khô, dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái, Giáy (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
  • Chiến lược sản xuất kinh doanh 3 năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổ hợp tác (trong đó có nội dung về phân tích thị trường và tiếp thị sản phẩm).

  Các kết quả/sản phẩm của cuộc khảo sát bằng tiếng Việt.

  1. Phương pháp thực hiện

  Phương pháp thúc đẩy sự tham gia của Tổ hợp tác vào tiến trình thực hiện các hoạt động để có được kết quả thực tế và khả thi.

  1. Thời gian, địa điểm, phí tư vấn
  • Thời gian thực địa tại huyện Tam Đường: Dự kiến tuần cuối tháng 10 năm 2023
  •  Thời gian phân bổ cho các hoạt động

  STT

  Nội dung

  Số công tư vấn

  Phí tư vấn

  I

  Tập huấn TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

  4

  3,000,000 đồng/ ngày công

  1

  Nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu

  1

  2

  Tập huấn tại địa bàn

  2

  3

  Báo cáo

  1

  II

  Khảo sát thị trường sản phẩm

  7

  1

  Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị công cụ

  1

  2

  Khảo sát tại địa bàn

  4

  3

  Báo cáo

  2

  Tổng

  11

   

  1. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn
  •    Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan.
  • Xây dựng đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm kế hoạch thực địa tại địa bàn dự án.
  • Chủ trì thực hiện khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh tươi, bí xanh khô, dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái, Giáy.  
  • Hướng dẫn Tổ hợp tác xây Chiến lược kinh doanh 3 năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (trong đó có nội dung về phân tích thị trường và tiếp thị sản phẩm)
  •   Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh tươi, bí xanh khô, dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái, Giáy.
  •  Hoàn thiện Chiến lược kinh doanh 3 năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổ hợp tác.
  1. Yêu cầu với chuyên gia
  •    Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực liên quan đến kinh tế; quản trị kinh doanh; xã hội nhân văn
  •   Có kinh nghiệm quản lý các dự án hỗ trợ THT, HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm;
  •  Có kinh nghiệm chủ trì thực hiện khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương;
  • Có kinh nghiệm hỗ trợ các THT, HTX xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh tiếp cận thị trường cho sản phẩm do THT, HTX sản xuất;
  •   Có hiểu biết về canh tác nông nghiệp, du lịch sinh thái là một lợi thế;
  •  Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
  1. Liên hệ

  Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm kế hoạch thực địa và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
  2. CV cập nhật

  Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

  Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 18 tháng 9 năm 2023.

  CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.