Vị trí: Chuyên gia thúc đẩy lớp tập huấn vận hành hoạt động VSLA

Địa điểm: Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Tháng 10 năm 2023

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Nậm Nhoóng, xã Cắm Muộn và xã Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án.

Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng Trưởng ban, Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện các phòng ban chức năng, chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND 3 xã dự án. Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã. Tổ hỗ trợ do PCT UBND xã làm Tổ trưởng (đồng thời là thành viên trong Ban chỉ đạo), tổ viên gồm các cán bộ chức năng, cán bộ chuyên môn của xã.

Tại 12 bản Dự án hỗ trợ thành lập 12 CLB phụ nữ phát triển sinh kế nhằm tuyên truyền, vận động phụ nữ thi đua khởi nghiệp, làm giàu; tạo nguồn vốn vay phát triển kinh tế từ hoạt động tiết kiệm (VSLA); tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết liên quan đến khởi nghiệp sản xuất kinh doanh cho các thành viên. Mỗi CLB đã bầu chọn Ban chủ nhiệm gồm 03 thành viên để điều hành hoạt động của CLB.

Theo kế hoạch dự án sẽ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng vận hành hoạt động tiết kiệm vay vốn (VSLA) cho Ban chủ nhiệm 12 Câu lạc bộ Phụ nữ Phát triển sinh kế với thông tin sau.

 1. Mục tiêu tập huấn

Trang bị kiến thức và kỹ năng cho Ban chủ nhiệm của 12 câu lạc bộ Phụ nữ Phát triển sinh kế về vận hành hoạt động tiết kiệm vay vốn (VSLA).

 1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia

Ngày 30-31 tháng 10 năm 2023

Lớp tập huấn 02 ngày tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong

Thành phần tham gia gồm 36 thành viên thuộc ban chủ nhiệm 12 CLB phụ nữ phát triển sinh kế ở 12 bản.

 1. Phương pháp

Lớp tập huấn được tổ chức với các phương pháp cầm tay chỉ việc, thúc đẩy sự tham gia trao đổi với sự hướng dẫn của chuyên gia.

 1. Nội dung tập huấn
 • Hoạt động VSLA giải pháp thúc đẩy tiết kiệm
 • VSLA cấu trúc và các thức vận hành
 • Các rủi ro tiềm tàng và quản trị rủi ro thế nào với các nhóm VSLA
 • Hướng dẫn ghi sổ trong VSLA
 • Kỳ họp mở đầu triển khai VSLA
 • Kỹ năng tổ chức cuộc họp
 • Kỹ năng điều hành cuộc họp
 1. Sản phẩm bàn giao
 • Chương trình tập huấn
 • Các biểu mẫu sổ sách, biên bản vận hành VSLA
 • Tài liệu tập huấn
 • Báo cáo tập huấn
 1. Yêu cầu với chuyên gia
 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực xã hội nhân văn, kinh tế phát triển; nông lâm nghiệp.
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án hỗ trợ người dân phát triển sinh kế;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ các tổ nhóm, câu lạc bộ nông dân tiết kiệm vay vốn (VSLA);
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy các lớp tập huấn, cuộc họp với đối tượng người lớn;
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng đồng bào dân tộc;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 24 tháng 10 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.