Tập huấn: “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia”

Vừa qua, tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, CISDOMA đã tổ chức Khóa tập huấn “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia. Đây là hoạt động thuộc dự án “Mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng [...]