Từ tháng 01 đến tháng 06/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động Học hỏi và Vận động Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là một phần của dự án Quản trị Đất đai Vùng sông Mê-kông do Cơ quan Phát triển Thụy Sỹ và Bộ Hợp tác Phát triển Kinh tế Liên bang Đức tài trợ.

Hoạt động này được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ các Chương trình Phát triển Xã hội (CSDP), công ty Salung, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông thôn (CRDA) và hội Nông dân Hòa Bình với mục tiêu đảm bảo các quyền của phụ nữ đối với đất đai thông qua sự thúc đẩy việc đưa tên người phụ nữ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 19.999 US$.