Dự án USAID “Không khí sạch – Thành phố xanh” hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn. Trong khuôn khổ dự án này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live and Learn) và Hội Nông dân huyện Đan Phượng triển khai hoạt động thực hiện giải pháp giảm đốt rơm rạ.

Hoạt động can thiệp này có hai mục tiêu chính :

Trong ngắn hạn:

  • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của việc đốt rơm rạ, nhu cầu giảm đốt rơm rạ và các giải pháp phù hợp
  • Giảm việc đốt rơm rạ tại huyện Đan Phượng
  • Nâng cao năng lực cộng đồng về giải pháp pháp ủ rơm sau khi thu hoạch làm phân bón

Trong dài hạn:

Cải thiện chất lượng không khí tạị vùng ngoại thành Hà Nội bằng cách loại bỏ nguồn gây ô nhiễm.

Ngân sách cho hoạt động: 32,329 USD

Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019