Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Cán bộ dự án cho:

Dự án: “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Dự án được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu và Oxfam Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết định kiến giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Mô tả công việc đính kèm.

Vui lòng gửi Đơn xin việc và CV cho vị trí Cán bộ dự án trong dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” tới địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn trước 17h ngày 15 tháng 4 năm 2020.