Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho dự án sau:

Dự án 1: “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Dự án được tài trợ bởi tổ chức Bánh Mỳ cho Thế Giới và Action on Poverty. Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng chống chịu do biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các loại hình sinh kế chú trọng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực hỗ trợ của các nhóm nông dân đối với các thành viên trong nhóm.

CISDOMA đang tìm kiếm tư vấn để thiết kế và thực hiện tập huấn về kỹ năng thúc đẩy, lập kế hoạch và giám sát cho cán bộ cấp huyện, xã và các nhóm tự quản cộng đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Mô tả công việc đính kèm.

Vui lòng gửi đề xuất kĩ thuật và ngân sách cho hoạt động tư vấn của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” tới địa chỉ email : recruitment@cisdoma.org.vn trước 17h ngày 19 tháng 2 năm 2020.

Dự án 2: “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Dự án được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu và Oxfam Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết định kiến giới.

CISDOMA đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Cán bộ dự án.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Mô tả công việc đính kèm.

Vui lòng gửi Đơn xin việc và CV cho vị trí Cán bộ dự án trong dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” tới địa chỉ email : recruitment@cisdoma.org.vn trước 17h ngày 29 tháng 2 năm 2020.