Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn cho tập huấn – hội thảo “Quyền đất đai trong bối cảnh tích tụ và tập trung đất đai ở Việt Nam” . Mục đích của tập huấn này là nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ của các thành viên Agrico về Quyền đất đai và một số kỹ năng vận động chính sách.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên
  3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu
  4. Đề xuất mức phí.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 08/08/2019

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email cisdoma@gmail.com