Từ năm 2017 đến năm 2018, Viện CISDOMA đã phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai thí điểm mô hình “Trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS” tại huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc. Mô hình thí điểm đã đem lại những thay đổi cho phụ nữ để thực hiện quyền đất đai của mình, đồng thời các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương có những thay đổi trong việc trợ giúp, hỗ trợ đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ ở địa phương. Từ việc thí điểm thành công ở huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc, Viện CISDOMA đã nhân rộng sang huyện Mai Châu và huyện Quế Phong trong giai đoạn 2020 – 2022.

 Để những kết quả, những lợi ích của mô hình đã mang lại trên được chuyển tải tới các đơn vị chức năng, các đơn vị tài trợ quốc tế,Viện CISDOMA có kế hoạch hợp tác với 01 đơn vị truyền thông xây dựng bộ phim tài liệu với tên gọi “Trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS ở Việt Nam”. Thông tin cụ thể như sau:

2. Mục tiêu bộ phim

Bộ phim được sử dụng để chuyển tải thông điệp tăng cường công tác trợ giúp pháp lý tới cơ sở là cách tiếp cận hiệu quả góp phần đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS ở Việt Nam.

Thông điệp này được chuyển tải tới các đơn vị chức năng như Cục trợ giúp pháp lý/Bộ Tư pháp, Cục Quản lý đất đai/Bộ TN&MT, UB pháp luật của QH, UB Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ VN cũng như các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và tổ chức NGO.

Bộ phim sẽ được upload trên website/Face book/Youtobe của CISDOMA, trình chiếu trong các sự kiện do CISDOMA tổ chức ở cấp quốc tế, quốc gia cũng như cấp địa phương.

Thời lượng bộ phim: 15 phút. Bộ phim với 2 phiên bản: 1 phiên bản đọc lời bình tiếng Anh (trả lời phỏng vấn tiếng Việt thì chạy phụ đề tiếng Anh) và 1 phiên bản đọc lời bình tiếng Việt với chạy phụ đề tiếng Anh.

Thông tin cụ thể xem tại: https://drive.google.com/file/d/1DvolZFu_-AsO2j5hqiOzXDY2JxfRGCVK/view?usp=sharing

V. Yêu cầu dành cho công ty tư vấn

  1. Đáp ứng được các yêu cầu thủ tục tài chính theo quy định (Báo giá, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn GTGT)
  2. Có kinh nghiệm thực hiện các phim phóng sự về lĩnh vực đất đai, dân tộc thiểu số.
  3. Có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phát triển, tổ chức phi chính phủ

Các công ty tư vấn có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Ý tưởng kịch bản
  3. Dự kiến ngân sách

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: recruiment@cisdoma.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 1 tháng 11 năm 2020.