Tuyển tư vấn phân tích lựa chọn giải pháp xử lý rơm rạ thông qua việc sử dụng bài tập mô phỏng

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn phân tích lựa chọn giải pháp xử lý rơm rạ thông qua việc sử dụng bài tập mô phỏngHoạt động này là một phần của dự án “Thành phố xanh – Không khí sạch”, do CISDOMA thực hiện.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và Đề xuất kỹ thuật về CISDOMA theo địa chỉ email  bà Nguyễn Thị Thanh Nhã. SĐT 0987798115, Email: nha.ntt@cisdoma.org.vn trước ngày 27/9/2018

Chỉ những ứng viên vào danh sách rút gọn được liên hệ.