Dự án

“Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN (Mã 2.2)

Vị trí: Thúc đẩy cuộc họp thành lập CLB phụ nữ ở các bản dự án

Địa điểm: 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Tháng 10 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Tiền Phong, Cắm Muộn và Nậm Nhoóng, thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án (thông tin chi tiết dự án xem file đính kèm).

Một Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng Trưởng ban, Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện các phòng ban chức năng, chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND 3 xã dự án. Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã. Tổ hỗ trợ do lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng (đồng thời là thành viên trong Ban chỉ đạo), tổ viên gồm các cán bộ chức năng, cán bộ chuyên môn của xã.

Theo trao đổi thống nhất với đại diện 3 xã dự án trong cuộc họp ngày 07/7/2023 đã lựa chọn các bản tham gia dự án như sau:

 • Xã Tiền Phong (05 bản): Bản Na Cày, Bản Đan, Piêng Cu, Na Chạng, Phương Tiến 2
 • Xã Cắm Muộn (04 bản): Piếng Cắm, Phả Pạt, Mòng 2, Bản Bố
 • Xã Nậm Nhóng (03 bản): Huồi Cam, Bản Na, Bản Na Hốc

Nhằm tập hợp phụ nữ trong bản tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, dự án sẽ thúc đẩy thành lập và vận hành câu lạc bộ phụ nữ phát triển sinh kế (CLB PNPTSK) tại mỗi thôn bản dự án. Tại mỗi thôn bản sẽ tổ chức một cuộc họp thành lập và xây dựng phương hướng hoạt động của CLB với thông tin cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu cuộc họp

–  Thống nhất mục tiêu thành lập CLB

–  Thống nhất quy chế hoạt động của CLB

–  Hình thành được ban chủ nhiệm CLB  

–  Thống nhất phương hướng hoạt động của CLB giai đoạn 2023-2026

–  Thống nhất công việc sau cuộc họp thành lập CLB

 1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia

Mỗi bản tổ chức một cuộc họp trong 1 buổi tại nhà văn hóa của bản.

Thành phần tham gia gồm: 30-35 phụ nữ đủ điều kiện tham gia CLB theo danh sách đã lập; đại diện Ban quản lý bản, đại diện Tổ hỗ trợ Dự án xã.

 1. Phương pháp tổ chức họp

Cuộc họp được tổ chức với các phương pháp thúc đẩy sự tham gia trao đổi với sự hướng dẫn của chuyên gia.

 1. Nhiệm vụ của chuyên gia
 • Nghiên cứu các tài liệu của dự án.
 • Xây dựng đề xuất triển khai các cuộc họp, các nội dung sẽ thảo luận trao đổi trong cuộc họp để thống nhất.
 • Thúc đẩy cuộc họp theo phương pháp có sự tham gia.
 • Hỗ trợ hoàn thiện các nội dung đã thống nhất trong cuộc họp.
 1. Yêu cầu với chuyên gia
 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực xã hội nhân văn, kinh tế phát triển;
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án hỗ trợ người dân phát triển sinh kế;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động của các tổ nhóm câu lạc bộ nông dân;
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy các lớp tập huấn, cuộc họp với đối tượng người lớn;
 • Có hiểu biết về canh tác nông lâm nghiệp, tiết kiệm vay vốn (VSLA) là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng đồng bào dân tộc là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 17 tháng 9 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.