Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí tư vấn viên (cá nhân/nhóm tư vấn) phát triển khung chương trình ngoại khóa và sổ hướng dẫn giải quyết các vấn đề định kiến giới/thúc đẩy bình đẳng giới cho giảng viên và sinh viên đại học.

Dự án: “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Dự án được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu và Oxfam Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết định kiến giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản TOR đính kèm.

Ứng viên quan tâm xin gửi thư bày tỏ quan tâm kèm đề xuất bao gồm các thông tin sau:

  • Đề cương cách tiếp cận phát triển sách hướng dẫn, phương pháp luận, khung nội dung, kế hoạch làm việc để thực hiện nhiệm vụ
  • Hồ sơ của (các) tư vấn viên, mẫu các sản phẩm tương tự với yêu cầu công việc
  • Báo giá chi tiết cho dịch vụ theo nhân lực, ngày và chi phí.

Vui lòng gửi Cv và đề xuất cho vị trí tới địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn trước 17h ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Ứng viên lọt vào danh sách ngắn sẽ được chúng tôi chủ động liên lạc mời phỏng vấn.