Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn chuyên sâu về“Kỹ năng điều hành nhóm” cho các Trưởng ban Chi hội Phụ huynh Học sinh Mở rộng trên địa bàn dự án. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam”, do Liên minh Châu Âu tài trợ, CISDOMA và tổ chức Aide et Action Việt Nam phối hợp thực hiện.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau. ĐKTC Tập huấn kỹ năng điều hành nhóm

Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ ông Nguyễn Anh Tuấn, Điều phối viên dự án, qua số điện thoại (+84)983 068 588 hoặc email tuan.na@cisdoma.org.vn

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm;
  2. Hồ sơ năng lực/Sơ yếu lí lịch;
  3. Đề xuất nội dung và khung chương trình dự kiến.

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi cho ông Tuấn qua email, Cc linh.dtp@cisdoma.org.vn, trước ngày 7/6/2017. Vui lòng ghi rõ tiêu đề “Tư vấn tập huấn kỹ năng điều hành nhóm”.

Chỉ những ứng viên vào danh sách rút gọn được liên hệ.